Akari-senpai to Hyouga no Taihen na Seikatsu | Тяжкие будни Акари-семпая :: Том 1 Глава 4: раунд 4